GDPR I POLITIKA PRIVATNOSTI

1. VOĐENJE OBRADE PODATAKA

Obrt za ugostiteljstvo „MARINA“, Obala Alda Rismonda br. 2, 52210 Rovinj, iz Republike Hrvatske.

2. DEFINICIJA

Ova definicija bi vam trebala pomoći da razumijete naše Opće Uvjete poslovanja. Kada kažemo „mi“, „nas“, „naš“ onda govorimo o tvrtki Obrt za ugostiteljstvo „MARINA“, Obala Alda Rismonda br. 2, 52210 Rovinj, iz Republike Hrvatske.

Obrt za ugostiteljstvo „MARINA“ predan je zaštiti Vaše privatnosti i Vaših osobnih podataka. Molimo vas, pročitajte ove Opće uvjete zaštite osobnih podataka kako biste lakše razumjeli koje podatke prikupljamo od Vas i kako koristimo te podatke.

Ova se Pravila o privatnosti odnose na ove web stranice, kao i na sve druge web stranice ili mobilne aplikacije koje su u našem posjeduju ili kojima mi upravljamo (posebno “Web stranica” i zajedno “Web stranice”). “Web stranice” uključuju same web stranice i sve web stranice, interaktivne značajke, aplikacije, widgete, blogove, društvene mreže, poveznice na društvene mreže ili druge online, mobilne ili bežične ponude koje postavljaju vezu s ovim Pravilima o privatnosti, bilo da se pristupa putem računala, mobilnog uređaja ili druge tehnologije, načina ili sredstava. Prilikom pružanja Usluga, a kako je detaljnije opisano u nastavku, možemo prikupiti osobne informacije o posjetitelju web stranice, korisniku, osobi ili adresi e-pošte.

3. IZMJENE

Možemo izmijeniti ova Pravila o privatnosti u bilo koje vrijeme i s vremena na vrijeme. Sva ažuriranja i izmjene i dopune stupaju na snagu odmah nakon obavijesti koju možemo dati na bilo koji način, uključujući, ali ne ograničavajući se na, objavljivanjem revidirane verzije ovih Pravila o privatnosti ili druge obavijesti na web stranici. Preporučujemo vam da često provjeravate naša Pravila o privatnosti kako biste bili informirani o promjenama koje bi mogle utjecati na vas, budući da vaša daljnja upotreba web stranice znači vašu kontinuiranu suglasnost da budu vezana s ovim Pravilima o privatnosti.

4. OSOBNI PODACI

Prikupljamo samo one osobne podatke koje nam Vi dobrovoljno želite dati ili one koji su neophodni kako bismo Vam pružili (i unaprijedili) usluge. Prikupljamo osobne podatke kao što su ime, adresa, broj telefona i e-mail adresa. Osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na fizičku osobu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, izravno ili neizravno.

Vaši osobni podaci će se koristiti isključivo u svrhu poslovanja Obrt za ugostiteljstvo „MARINA“.

Vaše osobne podatke prikupljamo, obrađujemo i koristimo isključivo uz vašu suglasnost i sukladno zakonskim propisima. Prikupljamo, obrađujemo i koristimo samo one osobne podatke koji su potrebni za izvršavanje i odvijanje naših usluga ili koje ste nam dobrovoljno dali na raspolaganje.

Obrt za ugostiteljstvo „MARINA“ nikada neće dijeliti Vaše osobne podatke s poslovnim suradnicima koji ih namjeravaju iskoristiti za izravne marketinške svrhe, osim ako nam niste dali određeno dopuštenje za to

5. KORIŠTENJE VAŠIH PODATAKA

Vaše podatke ne koristimo u marketinške svrhe. Vaše osobne podatke ne dostavljamo drugim primateljima.

Obrt za ugostiteljstvo „MARINA“ podliježe zakonima Hrvatske i dužan ih se pridržavati, uključujući pružanje vaših podataka tijelima za provedbu zakona, regulatornim i sudskim tijelima te trećim parničnim stranama vezano uz postupke ili istrage bilo gdje u svijetu gdje je to zahtijevano. Tamo gdje je to dopušteno, izravno ćemo vam uputiti takav zahtjev ili vas obavijestiti prije odgovora, osim ako bi to moglo utjecati na sprječavanje ili otkrivanje zločina.

Pružanje osobnih podataka u svrhu sukladnosti s obvezujućim zahtjevima za vašim podacima predstavlja zakonsku obvezu koja ovisi o konkretnom zahtjevu.

6. INFORMIRANJE I BRISANJE

Imate pravo na besplatan pristup informacijama o vašim pohranjenim podacima te pravo na ispravak, brisanje ili blokiranje podataka. Molimo da nas obavijestite o eventualnim izmjenama vaših osobnih podataka. Zahtjev za informacije, brisanje ili ispravak možete poslati putem e-maila na adresu marina@marina-rovinj.hr ili pismenim putem sa naznačenom adresom Obrt za ugostiteljstvo „MARINA“, Obala Alda Rismonda br. 2, 52210 Rovinj.

U svakom trenutku imate pravo:

7. KORIŠTENJE KOLAČIĆA

Naša web stranica (www.marina-rovinj.com) ne koristi kolačiće (cookies).